Tarieven

De tarieven die ik hanteer zijn gebaseerd op de benodigde tijd en investeringen, inclusief voorbereiding, verslaglegging en administratie. De kosten van een begeleidingstraject zijn variabel, afhankelijk van het aantal gesprekken. De duur van een gesprek is 1 tot maximaal 1,5 uur.

Particulieren

Het kennismakingsgesprek is gratis. Tijdens dit gesprek wordt het tarief besproken. Tussentijds contact per telefoon / e-mail is gratis. 

Bedrijven

In onderling overleg wordt een passende offerte opgemaakt.

Betaling

Facturatie vindt plaats nadat Plan van Aanpak / Offerte is ondertekend en voorafgaand aan de bijeenkomsten. Maximaal 2 afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd en opnieuw ingepland. Als je de afspraak binnen die tijd afzegt, wordt het volledige consult als gerealiseerd geregistreerd.