Coaching

Wie naar buiten kijk droomt, wie naar binnen kijkt ontwaakt

Coaching voor organisaties en persoonlijke ontwikkeling

In mijn rol als coach, coach ik

Een vorm van professionele begeleiding waarbij ik als coach als gelijkwaardige partner jou ondersteun bij het behalen van zelfgekozen doelen. Hierbij wordt ondersteuning geboden in globale levenssituaties door het verbeteren van prestaties en het creëren van wenselijke situaties. Zit je in een verandering en ben je aan het heroriënteren op levensvragen en werk? Hulp nodig op het gebied van werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling? Kun je als manager ondersteuning gebruiken? 

Coaching creëert

De nadruk ligt op het creëren van psychologische flexibiliteit waarbij jij beter om kunt gaan met verrassingen en ingrijpende veranderingen in jouw leven. Ook wanneer je worstelt met lichtere interne angsten, depressieve gevoelens of burn-out klachten, ben je bij mij voor coaching op de juiste plek. Al deze gevoelens zijn immers een normaal onderdeel van het leven. Het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen staat bij coaching centraal, waarbij de opgedane kennis direct kan worden toegepast in het dagelijkse leven.

Veelvoorkomende soorten van coaching waarvoor je bij mij terecht kunt zijn loopbaancoaching, stress coaching, management coaching, burn-out coaching, competentie coaching, teamcoaching en organisatiecoaching. Ik werk met RET, MBTI, transactionele analyse, Roos van Leary en voice dialogue.

Organisatie coaching

Teamontwikkeling en organisatieontwikkeling bestaat bij de gratie van mensen. Zonder mensen is er geen team en zonder medewerkers is er geen organisatie. Teamontwikkeling en organisatieontwikkeling gaat dus in eerste instantie over de individuele ontwikkeling van medewerkers. Daarna gaat het over ons samen!

Voor welke teams?

 • er is een nieuw team gevormd (bijvoorbeeld een nieuwe ondernemingsraad, managementteam of afdelingsteam) en je wilt elkaar direct beter leren kennen
 • bij fusie of reorganisatie waardoor medewerkers elkaar onvoldoende kennen
 • in een bestaand of nieuw team wil je zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten benutten
 • je wilt de onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren tussen de teamleden
 • je wilt optimale prestaties behalen als team en doelgericht- of resultaatgericht werken bevorderen
 • je merkt dat er spanningen onderling zijn tussen de teamleden en daar wil je wat aan doen onder leiding van een externe coach

Onderwerpen die aan bod komen;

 • hoe we persoonlijk, als team of binnen de organisatie omgaan met veranderingen
 • hoe we met elkaar communiceren (adviseren, onderhandelen, presenteren, overleggen, vergaderen, intern communiceren)
 • hoe we vertrouwen kunnen bevorderen of hoe we daar afbreuk aan doen
 • hoe we samen op energie blijven en veerkracht ontwikkelen

Persoonlijke coaching

Een sparringpartner zijn met wie je zowel de inhoudelijk kant van de organisatie bespreekt als ook persoonlijke kwesties. Managers die werken op tactisch en strategisch niveau begeleid ik op het gebied van hun leiderschap. Ik beweeg me daarin flexibel tussen de rollen van persoonlijke coach en inhoudelijk adviseur. Onderwerpen voor executive coaching zijn:

 • Optimalisering van de eigen positie binnen de organisatie
 • Ontwerpen en implementeren van reorganisaties
 • Visieontwikkeling en strategievorming
 • Energie-management
 • Persoonlijke dilemma’s 

Als je kantelt in werk, dan betekent dat, dat je jezelf als uitgangspunt neemt. Je kantelt steeds meer van werken vanuit een systeem/opdracht, naar werken vanuit eigen verbinding, vanuit je eigen opdracht (in de wereld). Dit kan binnen en/of buiten organisaties zijn. Dit kan ook meerdere vormen kennen. Je hoeft niet langer te denken in één baan. 

Het vraagt dat je de focus verlegt naar jou. Jij wordt uitgangspunt en van daaruit ga je koersen, keuzes maken en acties formuleren. Spannend, want jezelf serieus nemen betekent dat je onderzoekt wie je zelf bent, expliciet maakt wat jij wilt en wat jouw verwachtingen zijn, en ook dat je loslaat wat niet langer bij je past. 

Hoe ontdek je voor jezelf waar jij blij van wordt, waar het jou om gaat, waar jij goed in bent, en hoe stuur je hier op? Welke onderwerpen verdienen je aandacht en ontwikkeling?

Onderwijs coaching

Hoe zorg jij dat kwaliteit blijft behouden, wordt overgedragen en dat jij je lekker in jouw vel voelt? En hoe blijf jij je ontwikkelen en vernieuwen? Vragen waarmee veel onderwijsinstellingen en docenten (kunnen) worstelen. Bij jou op school is een coach die jou als beginnende / ervaren docent begeleid wellicht een van de antwoorden. Mijn focus op hoe mensen leren, is verbreed.

Daarnaast is het fijn om te werken met zielsverwanten: bevlogen mensen die passie hebben voor onderwijs. Bijzonder vind ik ook de intensieve samenwerking met jou als docent in alle kwetsbaarheid. Jij durft te kijken naar: hoe leer ik eigenlijk, wat zegt dat over mij en hoe kan ik dat sturen? Dat is zeer waardevol. Samen aan de slag! Ik help je graag daarbij!

Docenten maken de school

Met de wetenschap dat docenten de school maken ben ik mij gaan specialiseren op het trainen en coachen van docenten. Ik bouw bruggen tussen organisaties, met als doel het verbeteren van het uitgangspunt van de docent en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Afgelopen jaren heb ik mij toegelegd op nieuwe ontwikkelingen in de professionalisering van onderwijspersoneel.

Docenten zijn als onderwijsprofessionals prima in staan om met de nodige ruimte en ondersteuning aan te geven op welk vlak en welke vorm van ondersteuning zij het best kunnen gebruiken ten bate van hun ontwikkeling en die van de organisatie. Op die wijze houden zij eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. Degene die mij kennen zeggen dat ik als geen ander in staat ben om dit proces op een positieve enthousiaste manier te begeleiden. Hierbij schroom ik niet om patronen en blokkades zichtbaar en bespreekbaar te maken, zodat de weg vrij komt voor duurzame veranderingen.

Zeer gedreven doortastende persoonlijkheid die met pro-actieve, pragmatische houding, oplossingsgericht, stressbestendig, resultaatgericht en met inzet van humor verbindend samenwerkt. Indien er sprake is van coaching worden technieken ingezet als: RET, NLP, MBTI, AI). Ervaring is gestoeld op jarenlange ervaring in profit en non-profit organisaties (w.o. Hoger Onderwijs).

 • voor docenten die willen onderzoeken waar hun leerpunten liggen, ter verdere professionalisering
 • voor docenten op alle niveaus die knelpunten willen oplossen in het werk op het gebied van:
  • tijdsdruk
  • klassenmanagement
  • orde houden
  • intercollegiaal
  • balans tussen werk en privé
  • grip op het werk
  • werkstress
  • plezier vergroten in het onderwijs
  • en elk ander werk gerelateerd knelpunt en ontwikkelwens voor docenten
 • Kent de ins en outs van het onderwijs.
 • Kent de behoeften van schoolorganisaties en kan hier feilloos op inspelen.
 • Bruggen bouwen tussen organisaties en het creëren van win-win situaties.
 • Kan goed analyseren welke patronen op organisatie niveau en individueel niveau ten grondslag liggen aan een vraagstuk.
 • Omzetten van ineffectieve patronen naar effectief gedrag.
 • Spreekt de taal van de docenten.
 • Heeft een goed gevoel en inlevingsvermogen in de behoefte van de ander.
 • Gaat daar integer mee om.
 • Is een onafhankelijke denker en daarmee niet hiërarchisch gevoelig.
 • Is authentiek, heeft een aandachtige stijl van communiceren.
 • Geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan (alle) betrokkenen voor invulling van het veranderingsproces
 • Streeft naar een juiste balans tussen mensgericht en resultaatgericht werken

Ben je benieuwd hoe we samen jou én jouw team tot een fijnere samenwerking kunnen bewegen?

Ben je benieuwd hoe wij jou kunnen laten groeien?

Heb je een andere vraag of wil je sparren? Bel me, mail me óf vul onderstaand formulier in!

Contactformulier